Muuriankkuri 3 2012

Postitimme Muuriankkuria Hotelli Rivoli Jardinissa

Postitimme Muuriankkuria Hotelli Rivoli Jardinissa

Sisällysluettelo
MUURIANKKURI 3. 2012

Kirjoittajat
Anneli Hase, Tuulikki Kiilo, Natalia Kisnanen, Maija Leikola, Anja-Maija
Leppänen, Annukka Rickman-Kortekangas, Seija Ståhlberg, Liisa Tarjanne,
Tauno Tarna, Peter M.A.Tigerstedt, Sirkka Vuorio, Peter Winquist
Kannen kuva: Paanajärven maisemia Vienan Karjalassa, Maija Leikola
ISSN-L 2323-2978
ISSN 2323-2978
3 Kulttuuriperintökuulumisia
4 Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n sääntömääräinen Kevätkokous
5 Meilahden tilan rakennushistoriaa
9 Elias Lönnrot ei patikointia pelännyt
12 Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry esittäytyi pohjoismaisille kollegoille
Pietarsaaressa 28.6. – 30.6.2012
14 Retki Itä-Hämeeseen elokuussa 2012
17 Muotoilija Tauno Tarnalta ilmestyi kirja esineperinnöstä
20 Runolaulajien jäljillä syyskuussa 2012
26 Eckerö Post & Tullhus
28 Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
31 Hyväntuuliset kesäjuhlat
32 Suursaaren historia ja kohtalo
34 Kokouskutsut ja tapahtumat